Haiku w Ogrodach

Łazienkowskie ogrody wydają się idealnym miejscem do poszukiwania inspiracji przez twórców.

W listopadzie zaprosiła nas do nich Beata Jewiarz – aktorka, dziennikarka autorka projektów, twórczyni spektaklu poetyckiego „Sen” z wierszami Bolesława Leśmiana, popularyzatorka poezji.

Młodzi uczestnicy  dowiedzieli się na warsztatach skąd pochodzą najkrótsze wiersze świata, czyli poezja japońska – haiku, a pretekstem do dziecięcej zabawy słowami stała się poezja polskich poetów o drzewach, lesie i naturze.

Po wsłuchaniu się w dęby, buki i cisy przy ogrodowych alejkach, uczestnicy warsztatów zebrali słowa i bawili się nimi.  Na czas warsztatów stali się pisarzami rodem z Japonii.

Drewniane tabliczki z dziełami młodych poetów można ciągle podziwiać na instalacji pomiędzy drzewami za Starą Kordegarda.  Zachęcamy do czytania!

Fot.: Paweł Czarnecki 

Lidia Iwanowska-Szymańska, Zofia Zaccaria, Monika Kawecka , Dział Edukacji Muzealnej