Narodziny Kolekcji - Nieśmiertelność Króla. Galeria Rzeźby Stanisława Augusta

Za nami kolejny warsztat z uczniami warszawskiego liceum im. N. Żmichowskiej w ramach cyklu edukacyjnego "Narodziny Kolekcji - Nieśmiertelność Króla". Tym razem spotkaliśmy się w Królewskiej Galerii Rzeźby w Starej Oranżerii. Punktem wyjścia do rozmów o antycznych i nowożytnych zbiorach były przedstawienia greckich bogiń, które porównaliśmy z figurami mitologicznych bohaterów i herosów. Następnie prześledziliśmy historię antycznej rzeźby w okresach: archaicznym, klasycznym i hellenistycznym.

Uwagę uczniów szczególnie przyciągnęła Grupa Laokoona, idealnie wyeksponowana w tak zwanej Kolumnadzie Kamsetzera, miejscu łączącym ze sobą trzy dyscypliny sztuki: malarstwo iluzjonistyczne, rzeźbę i architekturę. Przedstawienie Laokoona z dwoma synami, walczącymi z wężem na życie i śmierć, było przedmiotem rozgrywki między uczniami, którzy zostali podzieleni na cztery, rywalizujące ze sobą grupy. Wygrała ta, która najszybciej narysowała rzeźbę, uwzględniając jak najwięcej jej detali.

Jedna z ostatnich rozgrywek warsztatu polegała na wzajemnym sprawdzeniu przez grupy wiedzy na temat rzeźb: Amazonki Mattei, Apolla Belwederskiego, Meleagera i Flory Farnese. Informacje o dziełach pozyskaliśmy nie tylko ze wzajemnych rozmów, lecz również przewodnika po Królewskiej Galerii Rzeźby oraz broszury "Narodziny Kolekcji Stanisława Augusta". Obie publikacje każdy z uczniów otrzymał na pamiątkę z wizyty w Łazienkach Królewskich. Wszyscy czekają z niecierpliwością na kolejne warsztaty. Będą one poświęcone obrazom XVIII-wiecznej malarki Angeliki Kauffmann, które od maja zobaczymy na wystawie czasowej w Pałacu na Wyspie.  

Fot. P. Czarnecki