Wychodząc z ram

Muzeum otwarte dla zwiedzającego i oferujące każdemu dostępną ofertę edukacyjno-kulturalną to główne cele projektu Muzeum Dostępne.

W minionym tygodniu rozpoczęliśmy współpracę z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica w ramach projektu edukacyjnego „Wychodząc z ram”. Celem projektu jest włączenie osób w terapii przebywających w szpitalu psychiatrycznym w możliwości czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Poprzez cykliczne warsztaty Muzeum Łazienki Królewskie planuje stworzyć pacjentom Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Drewnicy możliwość zdobywania wiedzy, dzielenia się doświadczeniami, rozwijania kompetencji społecznych, a także rehabilitację społeczną w celu zapewniania możliwości pełniejszego uczestnictwa w życiu kulturalnym po zakończeniu przez pacjentów terapii w szpitalu. 

Drugim, bardzo ważnym aspektem projektu jest transfer wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie potrzeb osób w kryzysie psychicznym w celu przygotowania pracowników Muzeum Łazienki Królewskie na potrzeby i oczekiwania także tej grupy odbiorców podczas wizyty w Muzeum. 

Nawiązanie współpracy między instytucjami i podpisanie umowy partnerskiej poprzedziły spotkania w czerwcu 2018 roku, w ramach których pracownicy Muzeum i szpitala wzajemnie poznali swoje instytucje, a także omówili specyfikę leczenia osób w kryzysie psychicznym. W 2018 roku pacjenci szpitala w Drewnicy uczestniczyli także w pojedynczych zajęciach edukacyjnych ze stałej oferty kulturalnej Muzeum Łazienki Królewskie.