11 Listopada po sąsiedzku w Belwederze

11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości, ustanowione w 1937 r. na pamiątkę odzyskania niepodległości przez Polskę.

W tym dniu organizowano uroczyste obchody już przed 1937 r. Jednym z miejsc, w którym kultywowano pamięć o wydarzeniach z 1918 r., był położony po sąsiedzku z Łazienkami Belweder. Obiekt służył jako rezydencja Józefowi Piłsudskiemu, jednemu z ojców naszej niepodległości. W latach trzydziestych zmierzali tam więc czołowi politycy i wojskowi, a także zwykli obywatele. Z czasem wytworzyła się tradycja wieczornych capstrzyków, organizowanych na dziedzińcu belwederskim 10 listopada, które inaugurowały centralne obchody Święta Niepodległości.

Delegacja generalicji przy portyku Belwederu 10 listopada 1934 r. (ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego)
Belweder przybrany z okazji Święta Niepodległości w 1935 r. Między kolumnami widać przepasaną kirem polską flagę, nawiązującą swym żałobnym akcentem do śmierci Józefa Piłsudskiego, która nastąpiła w pałacu w maju 1935 r. (ze zbiorów NAC)
Prezydent RP Ignacy Mościcki składający wieniec na stopniach Belwederu z okazji Święta Niepodległości w 1936 r. (ze zbiorów NAC)
Belweder świątecznie iluminowany 10 listopada 1937 r. (ze zbiorów NAC)
Władze m.st. Warszawy z prezydentem Stefanem Starzyńskim na czele podczas składania wieńca przed Belwederem w 1938 r. (ze zbiorów NAC)
Marszałek Edward Rydz-Śmigły przemawiający na capstrzyku przed Belwederem w 1938 r. (ze zbiorów NAC)

dr Mariusz Kolmasiak
Dział Badań Naukowych
Muzeum Łazienki Królewskie