Społeczeństwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów - karta pracy

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną przygotowaną przez nas kartą pracy dla nauczycieli i uczniów.

Tym razem przyjrzymy się problematyce struktury społeczeństwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz przemian społecznych czasów stanisławowskich, wykorzystując wykład prof. dr. hab. Wojciecha Kriegseisena pt. "Sytuacja nieuprzywilejowanych. Mieszczanie chłopi, dysydenci". Materiały, opracowane przez dra Kamila Frejlicha z Działu Edukacji Muzealnej MŁK, dostępne są w tym miejscu.

Życzymy przyjemnego rozwiązywania zadań!