Po co nam Matejko? Zakończenie cyklu warsztatów

Właśnie zakończyliśmy cykl warsztatów edukacyjnych „Po co nam Matejko?”. Towarzyszył on wystawie jednego obrazu Mistrza Jana pod tytułem „Gamrat i Stańczyk”. Ostatnie spotkanie poprowadziła Marta Kłak-Ambrożkiewicz, kierownik Domu Jana Matejki, oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie. Pani Marta Kłak-Ambrożkiewicz obecnie pracuje nad dwiema książkami. Jedna z nich będzie poświęcona twórczości artysty, druga zaś koncepcji i historii muzeum biograficznego na przykładzie kierowanej przez Nią instytucji. Dzięki temu uczestnicy warsztatu mieli okazję poznać najnowsze perspektywy oglądu twórczości artysty, które jak dotąd nie były publikowane.

Podczas warsztatu
Marta Kłak-Ambrożkiewicz

Podczas warsztatu zwróciliśmy uwagę na malarstwo portretowe Matejki, jak również na rzadko omawiane przez historyków sztuki niepublikowane materiały dotyczące jego życia i działalności.  Sięgając po źródła epistolograficzne, pamiętnikarskie, jak również po raptularz Matejki oraz prowadzony przez jego sekretarza dziennik, spróbowaliśmy odpowiedzieć na pytania: po co nam Matejko dziś?  i czy moda na Matejkę trwa nadal?

Warsztaty towarzyszące wystawie były wyjątkową przygodą. Podczas czterech spotkań przemierzyliśmy szlaki prowadzące przez niezwykle bogaty świat autora „Bitwy pod Grunwaldem”. Poznaliśmy jego dzieła z nowej perspektywy i niejednokrotnie w analizie obrazów pomogły nam niepublikowane dotąd źródła. Spotkaniom towarzyszyła bardzo przyjemna atmosfera. Wszyscy czekamy na otwarcie kolejnego cyklu warsztatów w Łazienkach Królewskich. Już w połowie maja odbędą się pierwsze spotkania przypisane do wystawy czasowej „Onna. Piękno, siła, ekstaza”, na której zobaczymy japońskie drzeworyty z epoki Edo.

Fot. P. Czarnecki