Republika marzeń Stanisława Augusta. Projekt Zamku Królewskiego i Muzeum Łazienki Królewskie

Zamek Królewski w Warszawie i Łazienki Królewskie to połówki tego samego jabłka, łączy je postać króla Stanisława Augusta, który dzielił swój czas między te dwie rezydencje: oficjalną i prywatną.

fot.M.Szczodry

W przypadającą w tym roku 250.rocznicę koronacji Stanisława Augusta Zamek, Łazienki i Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zorganizowały seminarium dla nauczycieli Republika marzeń Stanisława Augusta. W zabytkowych przestrzeniach, od października do początku grudnia, nauczyciele wysłuchali wykładów wygłoszonych przez  specjalistów od epoki stanisławowskiej.

fot.M.Szczodry

Jerzy Gutkowski przeanalizował skomplikowaną strukturę dworu Stanisława Augusta, prof. Zofia Zielińska pokazała króla w najtragiczniejszych momentach panowania, a prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz zajęła się z jego legendą. Izabella Zychowicz na przykładzie ikonografii Pałacu na Wyspie opowiedziała, w jaki sposób Stanisław August wykorzystywał sztukę do kreowania wizerunku władcy oświeconego. Seminarium zakończyło się 6 grudnia wykładem dr Emilii Olechnowicz.

fot.M.Szczodry

Wyłonił się z niego obraz Pałacu na Wyspie jako ucieleśnienia królewskiego marzenia o harmonijnym, pięknym i racjonalnym świecie - tytułowej republice marzeń. Po wykładzie nauczyciele otrzymali dyplomy ukończenia kursu i Pamiętniki Stanisława Augusta, wydane w Bibliotece Łazienek Królewskich. Dziękujemy Pani Barbarze Czepik, doradcy metodycznej m.st. Warszawa w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie i przyjaciołom z Działu Oświatowego na Zamku Królewskim za owocną i przemiłą współpracę. Liczymy na więcej! 

fot.P.Czarnecki