Salon nauczycielski

Cykl seminaryjnych szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych i artystycznych rozpoczęły warsztaty wprowadzające w tematykę klasycyzmu i recepcji antyku. Punktem wyjścia podczas pierwszego spotkania była królewska kolekcja rzeźby Stanisława Augusta.
 

Podczas pierwszego spotkania w Królewskiej Galerii Rzeźby w Starej Oranżerii omówione zostały wybrane obiekty z kolekcji rzeźb monarchy oraz rola, jaką odgrywały kopie starożytnych rzeźb w XVIII-wiecznym poznawaniu świata. Uczestnicy zajęć zapoznali się również z zagadnieniami z zakresu mitologii greckiej i rzymskiej, klasycyzmu, a także ze zjawiskiem recepcji sztuki antycznej w XVIII wieku. Następnie wzorem formierzy w centrum edukacyjnym wykonali własne kopie wybranego motywu lub ornamentu.

Spotkanie miało charakter interdyscyplinarnych zajęć łączących zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych i historii z rozwijaniem umiejętności artystycznych. W warsztatach w królewskiej formierni wzięli udział nauczyciele szkół podstawowych i liceów oraz rodzice prowadzących edukację domową.

Prowadzenie:

Olga Michalik (Dział Edukacji Muzealnej MŁK) - historyk sztuki, muzeolog, koordynator działań artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w królewskiej formierni. W Muzeum Łazienki Królewskie realizuje autorski program Muzeum Dostępne, skierowany do grup zagrożonych wykluczeniem społeczno-kulturowym.

Jolanta Żubrowska (Dział Edukacji Muzealnej MŁK) - absolwentka historii sztuki i ochrony dóbr kultury, koordynator programu edukacyjnego w Muzeum Łazienki Królewskie, zawodowo związana z edukacją muzealną dzieci, dorosłych i seniorów. Miłośniczka XVIII-wiecznej rzeźby, międzywojennej architektury i działań wokół lokalnego dziedzictwa.

 

Seminaria pn. „Salon nauczycielski” organizowane są w zabytkowych wnętrzach Łazienek Królewskich inspirowane są XVIII-wiecznym salonem – przestrzenią wymiany myśli i doświadczeń. Uczestnicy spotkań mają mieli okazję do dyskusji na temat kultury i historii nowożytnej oraz zastanowienia się, w jaki sposób problematykę tę można wykorzystać w praktyce szkolnej oraz w jakim zakresie edukacja muzealna może być pomocna w edukacji formalnej.

Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach!