Wychodząc z ram. Paleta barw

Warsztaty ewaluacyjne, zamykające projekt „Wychodząc z ram” dla osób zaangażowanych w działania po stronie Muzeum i Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica odbyły się 13 grudnia 2019 roku.
W spotkaniu wzięły udział edukatorki prowadzące cykliczne zajęcia edukacyjne i terapeutki.

W ramach projektu „Wychodząc z ram” realizowanego od lutego 2019 roku odbyły się liczne spotkania i konsultacje, w tym dwanaście warsztatów oraz szkolenie dla pracowników Muzeum. Zrealizowane działania zostały ocenione jako wartościowe i rozwojowe zarówno przez uczestników i terapeutów, jak i pracowników Muzeum.

 Z perspektywy terapeutów warsztaty w Muzeum pozwoliły rozwinąć terapię pacjentów o nowe obszary i zagadnienia związane z ich chorobą i kryzysem psychicznym. W ocenie uczestników spotkania w Muzeum stały się dla nich przestrzenią do rozważań o ich życiu, doświadczeniach i wspomnieniach poprzez rozmowę o sztuce, a także uczyniły z nich pełnoprawnych, kompetentnych odbiorców sztuki i zachęciły do dalszego poznawania historii i kultury. Pracownikom i wolontariuszom Muzeum szkolenie oraz regularne spotkania z osobami w kryzysie psychicznym pozwoliły poznać i zrozumieć oczekiwanie tej grupy, a w razie potrzeby odpowiednio zareagować i udzielić pomocy.