Wiedzieć więcej

W ramach współpracy Muzeum i Szpitala w Drewnicy 18 czerwca 2019 roku terapeutki ze szpitala przeprowadziły dla pracowników i wolontariuszy Muzeum szkolenie pt. "Terapia osób z zaburzeniami psychicznymi w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Drewnicy. Rola instytucji kultury w rehabilitacji i terapii pacjentów".

Szkolenie skierowane zostało do edukatorów, wolontariuszy oraz pracowników Działu Edukacji, Działu Obsługi Publiczności i Wewnętrznej Służby Ochrony. Spotkanie obejęło prelekcje, dyskusję oraz prezentacje metod i doświadczeń z pierwszego i drugiego cyklu warsztatów „Wychodząc z ram”.

Podczas tej części projektu pracownicy i wolontariusze mogli zapoznać się zagadnieniami na temat kondycji zdrowotnej i leczenia osób w kryzysie psychicznym (także zachowań określanych jako “trudne sytuacje” i towarzyszącym im stereotypowym przekonaniom) oraz roli instytucji kultury w rehabilitacji i przywróceniu społecznemu osób w kryzysie po zakończeniu leczenia w szpitalu.