Archiwum

Na zdjęciu widać dłonie należące do starszej osoby, trzymające oraz poznające poprzez dotyk kwadratową płytkę z jasnego kamienia z płaskorzeźbionym ornamentem.

"Sztuka w trzech wymiarach" - warsztaty dla seniorów w Starej Oranżerii

Jedną z grup docelowych, dla której zaprojektowana i zrealizowana została oferta dostępnych zajęć w ramach projektu "Bliżej sztuk", byli seniorzy i seniorki. W kwietniu i maju odbyły się trzy warsztaty edukacyjno-artystyczne w Starej Oranżerii pod hasłem "Sztuka w trzech wymiarach".