Archiwum

#dzieńwolnejsztuki

Za nami Slow Art Day! 

PERIPATOS


Piękno i proporcja: zródła i zasady klasycznej estetyki.

Konsultacje społeczne: Ogród XXI wieku z pawilonem wystawienniczym.

Muzeum Łazienki Królewskie poszukuje wolontariuszy/ek zainteresowanych wzięciem udziału w ciekawym projekcie konsultacyjnym, związanym z rewitalizacją obszaru Łazienek Królewskich. Konsultacje realizowane są w ramach projektu Ogród XXI wieku z pawilonem wystawienniczym, według którego Łazienki wzbogacą się o falującą łąkę kwietną swobodnie przechodzącą w ukryty pod nią pawilon wystawienniczy.

Poszukujemy 12 osób, które w okresie od 29 kwietnia do końca maja 2014 roku, przeprowadzą rozmowy konsultacyjne ze zwiedzającymi, odbiorcami oferty kulturalnej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
Celem konsultacji będzie zebranie opinii i pomysłów dotyczących projektu i idei Ogrodu XXI wieku, tak aby w przyszłości przestrzeń ta stała się miejscem spotkań, wymiany poglądów, współpracy i wartościowych przedsięwzięć kulturalnych.

Preferowany profil wolontariuszy:
studenci/absolwenci kierunku socjologia lub innego kierunku humanistycznegoosoby zainteresowane tematem konsultacji społecznych, szczególnie w kontekście działań kulturalnych/muzealnych osoby komunikatywne chcące sprawdzić swoje umiejętności w rozmowie z różnymi grupami odbiorców  osoby odpowiedzialne, z zaangażowaniem podchodzące do wykonywanej pracy Oferujemy:
udział w spotkaniu szkoleniowym prowadzonym przez dr Pawła Kuczyńskiego*, dyrektora Communication Service. Termin szkolenia: 22 kwietnia od godziny 11.00zaświadczenie o udziale w rozbudowanym projekcie konsultacyjnymmożliwość bezpłatnego udziału w wydarzeniach/warsztatach realizowanych przez Ośrodek Edukacji Muzeum Łazienki KrólewskieZgłoszenia prosimy przesyłać na adres: wolontariat@lazienki-krolewskie.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 18.04. W mailu prosimy opisać doświadczenia i krótko uzasadnić chęć udziału w projekcie.

Więcej informacji dotyczących projektu Ogród XXI wieku…na naszej stronie internetowej: http://www.lazienki-krolewskie.pl/Ogrod-XXI-wieku-z-pawilonem-wystawowym.html
 


*Dr Paweł Kuczyński Socjolog, doktor nauk humanistycznych. Wykładał na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Socjologii), Akademii L. Koźmińskiego, Collegium Civitas oraz Centrum Kształcenia Menedżerów (MBA). Stypendysta CNRS w Paryżu i Harvard Business School w Bostonie. Współzałożyciel i menedżer firm badawczych opinii i rynku Kierował m.in. takimi firmami jak Demoskop (badania rynkowe i społeczne), Neumann Management Institute (badania i doradztwo związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi), Communication Service (Outsourcing ). Specjalizacja: badania i analizy ruchów społecznych.  Współzałożyciel Zespołu Analiz Ruchów Społecznych. Członek Zespołu ds. Konsultacji Społecznych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
Communication Service wiodąca na polskim rynku firma specjalizująca się w konsultacjach społecznych związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi oraz projektami rewitalizacyjnymi. Firma została założona w 1999 roku w Warszawie.

Chodzić rozmyślając. Rozmyślać chodząc. // Walking while thinking. Thinking while walking.


PERIPATOS 03.04.2014Socrates, Plato, Aristotle: the dialogue and the master-pupil relation as the essence of philosophy

During our first philosophical walk in Łazienki we were wandering about etymology of the word „philosophy”. Philosophy means the „love of wisdom” and not the possessing of wisdom; it is more about bringing questions then giving answers. We were talking about presokratics who were trying to find ultimate principle of reality (arche) and we became acquainted with the term logos (rational order in the world). Then we walked to the Amphitheatre and there we concerned classical period of the greek philosophy and above all controversial and mysterious figure of Socrates. We focused on his conflict with sophists and his specific method of philosophising - famous socratic irony. Then we moved to Socrates pupil - Plato. We talked about relation between Socrates and Plato and about Plato’s theory of ideas which he presented in the Parable of the Cave. Very important was Plato’s dualism - his distinction between reality and appearance. We ended our walk by reading the fragment of Plato’s Symposium, where Alcibiades describes Socrates and the short excerpt of Aristotles Nicomachean Ethics, where he opposes Plato.