Archiwum

Mińsk i Grodno

Do Mińska przybyłyśmy późnym popołudniem i od razu poszłyśmy zobaczyć miejsce naszych warsztatów - muzeum/pracownię Zaira Azgura. Naszym oczom ukazała się taka oto niezwykła ekspozycja:

Muzeum Aktywne, czyli Ośrodek Edukacji Muzealnej z wizytą na Białorusi

Jesteśmy na Białorusi. Jeszcze dziś  spotkamy się z mińskimi muzealnikami z Pracowni-Muzeum Zaira Azgura by wspólnie szukać metod efektywnej pracy na ekspozycji. Będziemy rozmawiać, działać, wymieniać się doświadczeniami.